דגשים בעת פרישה ושינוי קריירהנכתב על ידי אמיר גבאי

בעת שינוי קריירה, במעבר ממקום עבודה אחד למקום עבודה אחר, במקרים בהם שינית מעמדך משכיר לעצמאי או לבעל שליטה בחברה, או לקחת לעצמך פסק זמן וטרם מצאת מקום עבודה חדש ואף במהלך פרישה מוקדמת, מומלץ לתת את הדעת לגבי נושאים רבים הנוגעים לתנאים הסוציאלים שהיו לך במקום העבודה האחרון ולזכויות ולוותק שצברת במהלך תקופת עבודתך במסגרת התכניות השונות.

תכניות אלו עשויות להמשיך ולהוות עבורך ועבור משפחתך הגנה ביטוחית ופנסיונית למקרה של נכות או מוות עד למועד פרישתך המוחלטת ואף לאחריו. בנוסף לכך, תכניות אלו עשויות להמשיך ולהיות עבורך הכתובת המועדפת להמשך ההפקדות והתשלומים הסוציאליים במסגרת מקום העבודה החדש ו/או באופן עצמאי.


כמובן, שהכל בכפוף לבדיקה מקצועית של התכניות הקיימות ביחס לאלטרנטיבות העומדות בפניך ובכפוף להתאמתן למצבך האישי ולצרכיך, למעמדך המיסויי החדש (שכיר / עצמאי / בעל שליטה) ולרמת ההכנסה במקום עבודתך החדש.


להלן דוגמאות לנושאים הדורשים טיפול ומעקב בעת שינוי קריירה :


שמירה על כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה, נכות ו/או מוות

כאשר עוזבים מקום עבודה אחד וטרם נמצא מעביד חדש אשר נוטל על עצמו את האחריות לבצע את המשך התשלומים לקרן הפנסיה הקיימת או לביטוח המנהלים הקיים ניתן לפנות לקרן הפנסיה ו/או לחברת הביטוח ולבצע "ריסק זמני" באופן עצמאי וזאת על מנת לשמור על הכיסויים הביטוחיים למקרה של אובדן כושר עבודה ו/או נכות ו/או מוות בתוקף. מעבר לכך, המשך התשלום באופן עצמאי עבור "הריסק הזמני" ( או "שמירת זכויות" ) ישמור לך את הזכות להמשיך ולבצע הפקדות נוספות לתכנית בהמשך, בעת מציאת מעביד חדש ובכך לשמור על הוותק והזכויות שצברת בתכניות השונות.

במקרים רבים, ייתכן וכי שמירה על כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה במהלך תקופה בה אינך עובד אינה אפקטיבית שכן במקרה של תביעה על המבוטח להוכיח כי עד לקרות מקרה הביטוח היתה לו הכנסה חודשית מעבודה, אולם מומלץ להמשיך ולשמור על הכיסוי הביטוחי הנ"ל ולו רק בשל "ברות הביטוח" כלומר שמירה על הזכות להיות מבוטח באותם התנאים כאשר הדבר יהיה רלבנטי, לאחר התחלת עבודה במקום עבודה חדש.שמירה על פוליסות ביטוח ותיקות עם תנאים מועדפים

בשנים האחרונות בשל הרפורמות החלות בתחום הפנסיוני חדשות לבקרים, מומלץ לחשוב פעמיים בטרם מוותרים על התכניות הקיימות שכן במקרים רבים יש להן תנאים מועדפים כגון מקדמי המרה לגמלה קבועים ומובטחים, דמי ניהול מופחתים, תעריפים מוזלים, תשואה מובטחת, וכדומה, מה גם שייתכן שמצבך הבריאותי השתנה מאז הצטרפותך לראשונה לתכניות הקיימות וכיום אם תבטלן ותצטרף לתכניות חדשות תנאי החיתום / הקבלה לביטוח חדש ישתנו לרעתך ותתקבל לביטוח בתנאים נחותים מאלו הקיימים, במקרים רבים אף תחול תקופת אכשרה חדשה שמשמעותה פרק זמן ללא כיסוי ביטוחי !
ביצוע רצף זכויות פיצויים (מעבידים)

בעת שינוי קריירה ומעבר בין מקום עבודה אחד למשנהו מומלץ לשקול ביצוע רצף זכויות פיצויים, משמעות המהלך הינה דחיית ההתחשבנות לצורך מס על כספי הפיצויים, המהלך טומן בחובו פוטנציאל גדול לחיסכון במס. עם זאת, מומלץ לבצע מהלך זה בליווי איש מקצוע שכן מהלך זה מחייב טיפול מקצועי והתייחסות לכל מצב אפשרי בהמשך הדרך. כעיקרון, רצף זכויות פיצויים משמעותו התחשבנות על כספי הפיצויים רק בעת ניתוק יחסי עובד מעביד, עם המעביד הבא.

שמירה על כיסוי ביטוחי במסגרת ביטוחים קולקטיביים ( ביטוח בריאות , ביטוח סיעודי , ריסק , אובדן כושר עבודה )

במקומות עבודה לא מעטים, לרוב כאשר מדובר במקומות עבודה בהם מועסק מספר רב של עובדים, נהוג בשנים האחרונות להעניק לעובדים את האפשרות להצטרף לביטוחים שונים במסגרת קבוצתית. לעיתים התשלום חל המעביד, לעיתים על העובד ולעיתים הן על המעביד והן על העובד ביחס שהוסכם מראש. בין אם ההצטרפות לביטוחים הקולקטיבים הינה וולנטרית (על פי שיקול דעתו של העובד) ובין אם ההצטרפות הינה אובליגטורית (כל העובדים מבוטחים כברירת מחדל) לרוב מדובר בביטוחים אטרקטיביים, התעריפים מוזלים באופן משמעותי ביחס למצב בו העובד היה רוכש לעצמו ביטוח מסוג דומה באופן פרטי ותכנית הביטוח כוללת תנאים והטבות ייחודיים. כאשר עובד עוזב את מקום עבודתו יכול הוא לפנות לחברת הביטוח ולהמשיך את הביטוחים הקולקטיביים באופן עצמאי על חשבונו. למרות שברוב המקרים העובד ישלם תעריף מלא ( ולא תעריף קבוצתי) וימשיך את תכנית הביטוח בתנאים הנהוגים בחברת הביטוח הזהים לאלו החלים על מבוטח בודד "רגיל" מומלץ לשקול המשך הביטוחים הנ"ל באופן עצמאי ובעיקר בשל "ברות הביטוח", כלומר עובד שעזב את מקום עבודתו לא יידרש לעבור חיתום רפואי מחדש בחברת הביטוח וכך גם אם במהלך שנות עבודתו בתקופה בה היה מבוטח במסגרת הביטוח הקולקטיבי חל שינוי לרעה במצבו הבריאותי הדבר לא ישפיע על תנאי הביטוח כאשר יבחר להמשיך אותו באופן עצמאי.שמירה על הטבות והנחות בקרן הפנסיה


במקומות עבודה רבים קיימים הסכמים בין המעביד ו/או ועד העובדים לבין קרן הפנסיה להחזר דמי ניהול לעמיתים. בין אם ההחזר בא לידי ביטוי ברכישת ביטוחים שונים עבור העובדים ובין אם ההחזר בא לידי ביטוי בתוספת שנתית לחיסכון הנצבר. קיימים סוגים שונים של הסכמים וכל אחד מהם מתייחס באופן שונה למצב בו העובד עובר למקום עבודה חדש.

מומלץ לעובד לבדוק נושא זה ביסודיות בעת מעבר ממקום עבודה אחד למשנהו ולבחון את הכדאיות. ייתכנו מצבים בהם יהיה כדאי לעובד לעבור לקרן פנסיה אחרת ולו רק בשל העובדה כי קרן פנסיה אחרת מעניקה החזר דמי ניהול גבוה יותר או להישאר בקרן הפנסיה הנוכחית במידה וההסכם של המעביד הקודם ממשיך לחול עליו גם במקום העבודה החדש ומעניק לו הטבות גדולות יותר.בדיקה של מבנה ההפרשות הסוציאליות ומידת התאמתן לחוקי המס העכשוויים

שינוי קריירה ומעבר בין מקום עבודה אחד למשנהו מהווים הזדמנות מצויינת "לעשות סדר" ולבחון את מידת ההתאמה של ההפרשות הסוציאליות לחוקי המס החדשים המשתנים חדשות לבקרים ובכלל, לבחון את מידת ההתאמה של התכניות שהיו נהוגות אצל המעביד הקודם למצבך האישי החדש לרבות רמת ההכנסה הצפויה אצל המעביד החדש ולאלטרנטיבות החדשות והרבות הקיימות בשוק. זאת הזדמנות גם לבחון האם העלינו את דרישותינו באופן נכון בפני המעביד החדש ואם ניסחנו כראוי את הסעיפים הרלבנטיים בהסכם העבודה. יש לכך משמעות גדולה!שינוי מעמד משכיר לעצמאי ו/או בעל שליטה בחברה

מיותר לציין כי במידה והמעמד שלך השתנה משכיר לעצמאי ו/או לבעל שליטה ולהיפך מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי לגבי כל מערך התנאים הסוציאליים שלך.
הטבת מס בעת חזרה למעגל העבודה

בחישוב המס של יחיד תושב ישראל תובא בחשבון שישית נקודת זיכוי, עבור חודש עבודה, למשך 6 חודשי עבודה רצופים, אם התקיימו כל אלה:

לפני החודש שבשלו תבע זיכוי כאמור בסעיף זה, היתה לו הכנסה מעבודה במשך 6 חודשים רצופים לפחות.
עבודתו שבשלה היתה לו הכנסה מעבודה כאמור בפסקה (1) , החלה בין 01/07/05 לבין 30/06/06 .
לפני שהחל לעבוד כאמור בפסקה (2), לא היתה לו הכנסה במשך 12 חודשים רצופים לפחות.
במהלך תקופה של 36 חודשים שקדמו לתקופה האמורה בפסקה (3), היתה לו הכנסה מעבודה במשך 12 חודשים רצופים לפחות.דמי אבטלה

כנס לאתר - המוסד לביטוח לאומי

מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


אמיר גבאי, רואה חשבון ויועץ פרישה מקים האתר לפרישה ושינוי קריירה בישראל: עזיבת עבודה פנסיה מוקדמת

מקור המאמר: www.articles.co.il מאמרים לשימוש חופשי.

רשימת מאמרים: